Alla vill tillhöra en grupp …om den ger inre styrka.

Alla grupper vi är med i påverkar vårt mående.

Vi är gruppmedlemmar i många olika grupper. Parrelationer, familj/er, arbetslag, kompisgäng, klasser, idrottsgrupper… 

Vissa av grupperna har vi valt att vara med i. Andra är påtvingade. Hur andan och jargongen är i grupperna påverkar vår utveckling och vårt mående. Därför är grupputveckling ett centralt begrepp som är starkt kopplat till vår hälsa.

GRUPPUTVECKLA
Mina föreläsningar och utbildningar vänder sig till verksamheter som vill/behöver utveckla välfungerande grupper.

  • Erbjuder en underhållande grupputbildning som sätter fingret på hur vi med vårt sätt att kommunicera skapar en anda där alla blir vinnare.
  • Erbjuder Inre styrketräning för grupper i pedagogisk verksamhet. Mer info
  • Erbjuder också Inre styrketräning för arbetslag 
    Med gripande berättelser, humor och magi sätter jag fingret på vår hjärna och hur vi kan styra våra tankar mot ökad självkänsla. Mer info

Mer info
Med ett åttametersrep förydligar jag kunskapen om grupprocesser.

En kunskap som gör gruppmedlemmar rustade för stressfyllda konflikter och medvetna om hur vi alla kan agera för att bygga tillit, respekt, engagemang och arbetsglädje tillsammans.

Vill du GRUPPUTVECKLA nu?

Ta kontakt med mig så anpassar vi ett upplägg som passar just dina behov.

För att försöka göra alla till vinnare har jag jag valt att ha en differentierad prisbild, där priset varierar efter förmåga.

Erbjuder alltid en unik garanti:

Blir du inte nöjd med mina insatser kan du riva fakturan! (Mer info)

En värdegrund är det vi tänker och gör …utan att tänka oss för.

VÄRDEGRUNDA
Mina föreläsningar och utbildningar visar praktiskt hur vi kan ställa in riktningen och skapa en stresstålig och hälsofrämjande verksamhetskultur.

Jag anlitas ofta av verksamheter som vill skapa, omstarta, förtydliga och/eller förverkliga en värdegrundsriktning. Mina uppdrag handlar då ofta om att vara en igångsättare:

– Att starta ett arbete där värdegrunden planteras i varje hjärta och syns i vardagen genom ledarskapet, gruppandan och det personliga bemötandet.

Mer info
Vi är många som har suttit på våra arbetsplatser och tagit fram gemensamma värdeord. Värdeord som hamnat i en värdegrundspärm på något kontor. 

Stressutsatta verksamheter kan tyvärr snabbt utveckla en kultur med irritation, härskartekniker, och akuta ”kvick-fix-lösningar”.

Det är inte säkert att det är orden i pärmen som då känns i bemötandet och jargongen.

Vill du VÄRDEGRUNDA nu?

Ta kontakt med mig så anpassar vi ett upplägg som passar just dina behov.

För att försöka göra alla till vinnare har jag jag valt att ha en differentierad prisbild där priset varierar efter ekonomisk förmåga.

Erbjuder alltid en unik garanti:

Blir du inte nöjd med mina insatser kan du riva fakturan! (Mer info)

För att bli en ledare behöver vi någon som vill slå följe.

Ledarskap är en relation mellan ledaren och de som väljer att följa. Är du inte trovärdig som ledare så kan du möjligen få medarbetare som följer dig för att de tror att de måste, men du kommer aldrig få medarbetare som följer dig för att de vill.

Ledarskapets två dimensioner.
Vi tänker ofta att ledarskap handlar om ledare och chefer som leder andra. Ibland missar vi det självklara att ledarskap i grunden handlar om förmågan att leda oss själva. I allt vi tänker och gör. I varje ögonblick. I varje sekund. Vårt personliga ledarskap påverkar oss och de vi möter mer än vi anar. 

LEDARSKAPA
Mina föreläsningar och utbildningar handlar om ledarskapets båda dimensioner.

Allt ledarskap handlar om att ställa in en riktning och skapa motivation, passion och förutsättningar.

Både vårt personliga ledarskap och det mer traditionella ledarskapet bygger på förmågan att höja känslan av sammanhang. Det ska kännas begripligt, hanterbart och meningsfullt. (KASam)

Jag varnar för ett ledarskap som bygger på yttre styrning i form av skäll, hot, straff och belöningar.

Med forskningen i ryggen och med stor erfarenhet visar jag på möjligheterna och vikten att kroka arm med alla. Även med de som är på väg åt ett annat håll.

Kan bokas för kortare uppdrag i små sammanhang, men också för heldagsutbildningar där all personal får en möjlighet att stanna upp och tänka långsamt tillsammans.

Har speciellt anpassade upplägg för all pedagogisk verksamhet. Jobbar mest förebyggande, men får även uppdrag då värdegrunden, ledarskapet eller gruppnormen har havererat.

Mer info

Den viktigaste formen av ledarskap är vår personliga förmåga att leda oss själva.

Vårt självledarskap är en av förutsättningarna för att också kunna leda andra.

Båda formerna av ledarskap handlar om att skapa kraft, visioner och förutsättningar.

För att lyckas behöver vi börja med att ledarskapa en hälsofrämjande vardag.

Mina föreläsningar/utbildningar fokuserar på hur vi som ledare kan bryta negativa normer och skapa kasam* i individer och grupper. (* En känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet).

Med ett relationellt förhållningssätt kan vi bygga tillit och då det blir nödvändigt, sätta ner foten på ett vänligt och respektfullt sätt.

Det är bara tillsammans vi kan utveckla en verksamhet där individer och grupper känner mod, kraft, styrka, glädje och hopp.

Vill du LEDARSKAPA nu?

Ta kontakt med mig så anpassar vi ett upplägg som passar just dina behov.

För att försöka göra alla till vinnare har jag jag valt att ha en differentierad prisbild, där priset varierar efter förmåga.

Erbjuder alltid en unik garanti:
Blir du inte nöjd med mina insatser kan du riva fakturan! (Mer info)

Välkommen! Hoppas jag kan kittla ditt hjärta

X