Vill du bryta negativa skolmönster och starta en trygghetsskapande och glädjespridande skolutveckling? 

Vårt uppdrag är kristallklart. – Att skapa en demokratisk, barnrättssäkrad och likvärdig skola där alla blir vinnare!

Hur ser det ut idag?

Är barnkonventionen och läroplanens värdegrund en naturlig del i vardagen? Många barn och vuxna i skolan vittnar om otrygghet, kränkningar och mobbning. Många misslyckas och känner sig som förlorare.

Om vi har en verklighet som producerar förlorare i våra skolor har vi kanske, i det tysta, accepterat ett hierarkiskt och kränkningsfrämjande klimat med maktmissbruk och härskartekniker som en naturlig del i systemet.

Nu står vi inför ett val:
Mer yttre styrning med hårdare tag eller en tryggare och mänskligare skola där vi tillsammans kan göra alla till vinnare.

Mina föreläsningar grundar sig på en forskningsbaserad filosofi.

Allt jag förmedlar grundar sig i vikten att skapa respektfulla relationer där ett vänligt bemötande och ett genomtänkt förhållningssätt kan skapa en magisk skolutveckling. Med stor erfarenhet och gedigna hjärnforskningsresultat i ryggen presenterar jag det som får oss att börja smitta oss själva och andra med ett hälsoskapande sätt att tänka och agera.

Jag hjälper er att göra verb av era visioner och era utvecklingsbehov. Alla i systemet behöver enas om hur vi kan grupputveckla, värdegrunda och 
ledarskapa så att det vi alla gör, tänker och säger signalerar och förstärker skolans och läroplanens värdegrund. 

Om Görans arbete

”Bra start på ett förbättringsarbete.
Tror att det kan kan bli betydligt bättre på skolan på grund av ditt arbete. Det har varit väldigt inspirerande! Tack för det!” 

Om Görans arbete

”Startat igång många tankar. Otroligt inspirerande genuint och hjärtligt engagemang från din sida.”

Om Görans arbete

 ”Jag har märkt att eleverna har börjat fundera på hur alla trivs i klassen. Jag har också fått mycket idéer om hur jag kan jobba vidare med detta.”

Om Görans arbete

 ”Mycket bra projekt!!! Alla skolor skulle behöva detta redan från åk 1!”

Om Görans arbete

”Inspirerande. Du gav mig nya krafter.”

Om Görans arbete

”Viktiga diskussioner och tankar att ta med sig till verksamheten” 

Om Görans arbete

”Positiv och inspirerande dag! Skulle vilja ha dig i klassrummet varje dag.”

Om Görans arbete

”Toppen med konkreta tips. Skulle vilja ha den här föreläsningen bland personal åk 7-9”

Om Görans arbete

”Kanon att vi tillsammans i alla elevhälsor får möjlighet att träffas. Att vi dessutom fick DIG som positiv tankeväckande injektion var bara KANON!”

Om Görans arbete

”Massor med inspiration och idéer som gav oss tilltro till oss själva att kunna utvecklas som pedagoger.”

Om Görans arbete

”En helt fantastisk upplevelse. Föreläsningen hade både hjärta och hjärna!”

Om Görans arbete

”Precis vad vi behöver.”

Om Görans arbete

”Bra exempel som ger nya ”bilder” på hur? Tusen tack!” 

Om Görans arbete

”En väldigt bra och tänkvärd föreläsning! Tack!”

Om Görans arbete

”Superduktig talare. En stjärna i klassrummet. Synd att inte fler föräldrar kunde komma till föräldramötet.”

Om Görans arbete

”Gett både eleverna och lärarna en massa bra saker att tänka på”

Om Görans arbete

 ”Superbra. Inspirerande.”

Om Görans arbete

”Många bra pedagogiska grepp. Dessutom rolig och underhållande dag.”

Hårdare tag eller en tryggare och mänskligare skola

Vill du bryta negativa skolmönster och starta en trygghetsskapande och glädjespridande skolutveckling? 

Vårt uppdrag är kristallklart. – Att skapa en demokratisk, barnrättssäkrad och likvärdig skola där alla blir vinnare!

Hur ser det ut idag?

Är barnkonventionen och läroplanens värdegrund en naturlig del i vardagen? Många barn och vuxna i skolan vittnar om otrygghet, kränkningar och mobbning. Många misslyckas och känner sig som förlorare.

Om vi har en verklighet som producerar förlorare i våra skolor har vi kanske, i det tysta, accepterat ett hierarkiskt och kränkningsfrämjande klimat med maktmissbruk och härskartekniker som en naturlig del i systemet.

Nu står vi inför ett val:
Mer yttre styrning med hårdare tag eller en tryggare och mänskligare skola där vi tillsammans kan göra alla till vinnare.

Mina föreläsningar grundar sig på en forskningsbaserad filosofi.

Allt jag förmedlar grundar sig i vikten att skapa respektfulla relationer där ett vänligt bemötande och ett genomtänkt förhållningssätt kan skapa en magisk skolutveckling. Med stor erfarenhet och gedigna hjärnforskningsresultat i ryggen presenterar jag det som får oss att börja smitta oss själva och andra med ett hälsoskapande sätt att tänka och agera.

Jag hjälper er att göra verb av era visioner och era utvecklingsbehov. Alla i systemet behöver enas om hur vi kan grupputveckla, värdegrunda och 
ledarskapa så att det vi alla gör, tänker och säger signalerar och förstärker skolans och läroplanens värdegrund. 

Studiero

I den omarbetade läroplanen som börjar gälla hösten 2022 blir det extra tydligt att varje skola ska motverka olika former av intolerans, våld och förtryck.
Studiemiljön är viktig för elevernas studiero. Alla elever ska enligt diskrimineringslagen och skollagen ha en trygg skolmiljö som är fri från kränkande behandling och diskriminering. Skolverket hävdar att varje skola kan och ska främja studieron och öka elevernas trygghet genom att motverka kränkande behandling och diskriminering.

Skolverket skriver på sin hemsida, Citat: “Skolans mål ska också vara att varje elev tar ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö, samt visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan”.

Det är i detta arbete jag kan bidra. Mina uppdrag kan vara tredimensionella och vända sig till 1. personal, 2. elever och 3. föräldrar.
Skolinspektionens fördjupade analys av Skolenkäten, om trygghet, visar att man i skolor med en hög andel trygga elever bland annat har:

  • respekt för varandras olikheter,
  • ömsesidig respekt mellan elever och lärare,
  • ett aktivt och målinriktat arbete mot kränkande behandling,
  • vuxna på skolan som reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt,

Rapporten ”Trygghet, fördjupad analys av skolenkäten” på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att samsyn gällande normer och värden är en framgångsfaktor.
Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Tematiska analysen “Skolors arbete med trygghet och studiero” på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta mig så kan vi tillsammans hitta ett upplägg där ni långsiktigt kan motverka kränkande behandling och diskriminering

Hårdare tag...

Att möta dåligt beteende och en hård och ovänlig skolmiljö med hårdare tag kan ha en dämpande inverkan under en kort period.

Ett stort problem är att hårdare tag implementerar oönskade härskartekniker som går stick i stäv med läroplanens intentioner.
Arga tillrättavisningar, skäll och andra typer av disciplinära åtgärder triggar igång våra stressystem där fokus hamnar på överlevnad. Utvecklingsklimatet gynnas ej varken för personal eller elever.

Tillit, trygghet, arbetsglädje, engagemang och vänlighet blir ofta bristvaror i sådana system.

Vill man skapa en vänligare och mer hållbar förändring krävs ett långsiktigt arbete med tre parallella delar.

1. gruppernas jargong och utveckling

2. de gemensamma värderingarna och

3. det pedagogiska ledarskapet.

I mina föreläsningar och utbildningar fokuserar jag gärna på “mina” tre verb: Grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa.

Lågaffektivt bemötande...

Att möta aggressivitet med ett lågaffektivt bemötande har ofta en lugnande inverkan i stunden.
Ett lågaffektivt bemötande har i sig ingen riktning och måste kombineras med ett riktningsarbete. Om inte ett relationsbyggande görs parallellt tillsammans med det lågaffektiva bemötandet uteblir de positiva effekterna. I värsta fall kan det bli kontraproduktivt!

Vill man skapa en hållbar förändring krävs ett mer långsiktigt arbete med tre parallella delar.

– gruppernas jargong och utveckling

– de gemensamma värderingarna och

– det pedagogiska ledarskapet.

I mina föreläsningar och utbildningar fokuserar jag på dessa delar via “mina” tre verb: grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa.

Vad är inre styrketräning

Inre styrketräning är ett effektivt utvecklingspaket för all pedagogisk verksamhet. Genom att få alla (pedagoger, föräldrar och elever) att enas om en gemensam värdegrundsriktning och dela ett enkelt och gemensamt värdegrundsspråk kan vi snabbt bryta negativa mönster.

Garanti utlovas! Om den samlade utvärderingen inte ger ett “helt klart positivt resultat” ges uppdragsgivare möjlighet att riva fakturan! 

Håller ni till runt Mälaren försöker jag i möjligaste mån erbjuda kostnadsfria informationsmöten.
Kontakta mig via mail, mobil eller via kontaktformuläret.

 

Vad kostar en heldagsutbildning i en förskola eller skola?

Alla verksamheter som på ett eller annat sätt vill göra världen lite bättre för den yngre generationen erbjuds ett bra paketpris. Kontakta mig och berätta vad ni har för idéer/planer, så skickar jag en offert. Helt utan förpliktelser.

Diverse ämnen

Ämnen om hur vi tillsammans utvecklar det pedagogiska ledarskapet och skapar en värdegrundad verksamhetskultur där alla är trygga och drar åt samma håll?

Kort presentation av pedagogen Göran Davidsson

Göran startade sin pedagogiska bana som mellanstadielärare på 80-talet. Under många år har Göran haft en central stöd- och utvecklingstjänst i Enköpings kommun med uppdraget att coacha pedagoger, förskolechefer, rektorer och elevhälsopersonal. Göran har under många år fokuserat på fyra huvudområden: pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, grupputveckling och värdegrundsarbete.

Görans vision är att skapa en tryggare och hjärtligare skola där alla kan känna sig som vinnare. Görans specialitet är att få elever, föräldrar och personal att kroka arm och gå i takt.

Föreläsningarna kan ses som kompetensfortbildning och en inspirationskälla för personal inom all pedagogisk verksamhet. Görans föreläsningar är läroplansförankrade och budskapet förstärks med visuella beskrivningar och förtydligande berättelser från den pedagogiska vardagen.

Tillsammanskraft

Målgrupp: Personal inom förskola och skola

En föreläsning om hur vi som pedagoger kan utveckla vår pedagogiska professionalitet och rusta oss med en stresstålig pedagogisk superkraft som gör alla till vinnare.

Göran föreläser om att en pedagogisk ledarstil alltid förmedlar en värdegrund. Han menar att det därför är viktigt att det pedagogiska ledarskapet alltid är i samklang med våra styrdokument.

Göran Davidsson tar upp problematiken med stress och hur vi under pressade situationer tyvärr lätt kan ta till de snabba och ogenomtänkta lösningarna som kan befästa och i värsta fall eskalera negativa situationer.

Han lyfter en tillsammansfilosofi* som hjälper pedagoger att ta rollen som lågaffektiva men kraftfulla ledare utan att tjata, hota, straffa eller belöna. I föreläsningen utgår Göran från ordet KRAFT och lyfter fem grundläggande punkter som får oss att göra alla till vinnare även i pressade och stressade situationer.

*inspiration av Ross W. Greene

 

Det finns inga omöjliga grupper

Det finns inga omöjliga grupper

Målgrupp: Personal inom förskola och skola

Utan kunskap om gruppers naturliga utvecklingsfaser är det lätt att stå handfallen inför hierarkiska grupproblem som härskarlekar, mobbning, kränkningar och utanförskap.

Sedan 2000 har Göran stöttat förskolor och skolor i stora delar av vårt land med att utveckla tillit i grupper. Han menar att vi som pedagoger behöver utveckla en grupputvecklingskompetens. Göran föreläser om hur oro och stök kan hanteras med ett respektfullt och situationsanpassat ledarskap som går i linje med läroplanens grundsyn.

Med hjälp av forskningsbaserade modeller* och ett förklarande grupputvecklingsrep visualiserar Göran det vi som pedagoger behöver veta för att kunna leda alla typer av grupper.

Aldrig mer blir grupper ”omöjliga”. Synsättet och tilliten till den egna förmågan förändras då man inser att alla grupper befinner sig i olika faser och att vi som pedagoger kan få grupper att utvecklas och skapa trygghet, trivsel och samhörighet.

* FIRO och Susan A. Wheelands modell

Värdegrunda via hjärtat

Värdegrunda via hjärtat

Målgrupp: Personal inom förskola och skola

En föreläsning om hur vi får alla* att dra åt samma håll med hjälp av ett gemensamt och respektfullt värdegrundstänk.

Göran Davidsson har jobbat med värdegrundsfrågor i förskolor och skolor i mer än trettio år. Göran visar praktiskt hur vi kan komma igång med ett helhjärtat värdegrundsarbete som utvecklar empati, social kompetens och inre styrka. Föreläsningen ger konkreta tips och kreativa idéer om hur vi som pedagoger kan utveckla ansvarskänsla, samarbetsförmåga och hänsynstagande bland barn och ungdomar.

*personal, föräldrar och elever/barn

Förebygg stök och ohälsa (Inre styrketräning)

Målgrupp: Pedagoger som vill skapa en tryggare och mänskligare skola

Är du trött på oro och stök och vill skapa en tryggare och mänskligare skolsituation? Inre styrketräning är ett upplyftande värdegrundsupplägg som snabbt vänder negativa mönster i klasser och skolor. Klicka här för att läsa mer. Hör av dig så kan vi börja med att boka in ett kostnadsfritt infomöte.

I en likvärdig skola blir alla vinnare

Målgrupp: Huvudmän och skolledare/chefer

En visionsinriktad föreläsning om hur vi skapar en skola där alla lyckas.

Huvudmannens uppdrag är kristallklart. Att skapa en demokratisk, barnrättssäkrad och likvärdig skola där alla blir vinnare! Hur ser det ut idag? Hur står det till i det svenska skolsystemet? Är barnkonventionen och läroplanens värdegrund en naturlig del i vardagen? Många barn och vuxna i skolan vittnar om otrygghet, kränkningar och mobbning. Mer än 20 000 barn är hemmasittare.

Om vi har en verklighet som producerar förlorare i våra skolor har vi kanske, i det tysta, accepterat ett hierarkiskt och kränkningsfrämjande klimat med maktmissbruk och härskartekniker som en naturlig del i systemet.

En föreläsning som utmanar och förtydligar det val vi står inför: Yttre styrning med hårdare tag eller en tryggare och mänskligare skola där vi tillsammans kan göra alla till vinnare.

Brev från en deltagare: "briljant upplägg"

“Hej Göran!

Vill tacka för din fantastiska föreläsning i Sollefteå.

Du hade mig från första stund!  Jag gillade speciellt din energi, dina naturliga liknelser och din positiva inställning. Upplägget att göra oss åhörare delaktiga med frågor och få oss att ta kontakt med varandra med platsbyten är briljant! Det du pratar om är så himla träffande och det är ju detta allt handlar om, vare sig det är i skolan, i familjen, på arbetet, överallt för att vi ska fungera  som människor och må bra.

Skulle vilja att samtliga av mina kollegor fick höra dig också. Min chef instämmer. Jag gick ut ur rummet med ett leende på läpparna och fylld av energi! Du gör skillnad! TACK och fortsätt med det du gör!

Mvh/ Christoffer Nilsson, Sollefteå”

Några omdömen om mig

Dessa omdömen hittar du på talarförmedlingen Bokadero:
“Man blir alltid glad och hoppfull när man träffar Göran. Jag tror att alla organisationer eller företag borde lyssna på någon som Göran ibland. Rekommenderar hans idéer varmt.

– Tommy Starälv Café Samt AB

“Göran är en fantastisk inspiratör och grym på att smitta med glädje, en riktig magiker. Språkan/Bråkan väckte barnens intresse ännu mer. Göran anpassade sig till våra behov och är fantastisk lätt att samarbeta med. Han gav personalen, eleverna och vårdnadshavarna nya verktyg för att sätta ord på sina känslor och förstå att vi har olika stora och starka bubblor, att börja fundera på hur man kan knyta upp knutar och att smitta med glädje. Tillsammans gör vi det!”
Jenny Bonér, tf rektor, Lillsjöskolan, Kungsängen

“Göran berör och ger kraft och mod.”
Karina Vallström, Verksamhetschef Elevhälsan, Tierps kommun
 
“Göran är kunnig och vet “allt” om barns rättigheter. Han är engagerad och berör på djupet genom att använder sinnrik och inspirerande rekvisita. Han har förmågan att i det enkla se det stora. Han gör skillnad för både stora och små”.

Annie Bernhardsson, specialpedagog/ specialpedagogisk utvecklare, Strängnäs kommun


 

“Göran är otroligt flexibel, skräddarsyr utbildning/föreläsning efter dina behov! Ingen lämnas oberörd av han sätt att förmedla viktiga tankar och kunskap. Inspirerande, modig och genuin.”

– Västernorrlands distrikt av Junis (IOGT-NTO-rörelsen)

Hur går det till rent praktiskt?

Du kan boka en föreläsning 1-3 h eller en halv- eller heldagsutbildning 4/8 h.
För att det ska bli riktigt bra brukar jag tänka i tre steg…

 

Början – En sammanhangshöjande del där jag försöker smitta alla med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. (Kasam)

 

Mitten – Mina föreläsningar har många spännande inslag som aktiverar, inspirerar och engagerar. Deltagarna får många korta tillfällen att stå upp och fundera/diskutera tillsammans med varandra i olika spontana grupperingar. Detta kräver en något större sal med lösa flyttbara stolar. Föreläser givetvis även traditionellt om detta är önskemålet.

 

Slutet – Avslutar ofta och gärna mina föreläsningar med en berättelse som griper tag och förmedlar hopp, glädje styrka, kraft och mod.

 

 Nedan kan du läsa vad en fritidspedagog skriver om det tredelade upplägget:

Några av mina längre skoluppdrag

Västerås Montessoriskola, Västerås kommun,  (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Grundsärskolan, Enköpings kommun (Uppstartsföreläsning)

Sandvikskola,  Järfälla kommun (Uppstartsföreläsning)

Lillsjöskolan, Kungsängen, Upplands-bro kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Brunnaskolan, Kungsängen, Upplands-bro kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Tuppkärrsskolan, Surahammar, Surahammars kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Österbyskolan, Österbybruk, Östhammars kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Hammarskolan, Gimo, Östhammars kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Hammarskolan, Surahammar, Surahammars kommun (Värdegrundsarbete i 8:orna)

Öregrunds skola, Öregrund, Östhammars kommum (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Gräsö skola, Gräsö, Öregrunds kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Västerängsskolan, Bålsta, Håbo kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Hinden (friskola), Enköping, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Österledskyrkans fritids, Gamla Uppsala, Uppsala kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Pilskolan, Uppsala, Uppsala kommun. (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Vallbyskolan, Västerås, Västerås kommun (Föreläsning om grupprocesser)

Hedens skola, Sala, Sala kommun  (Heldagsutbildning)

Västerfärneby skola, Västerfärneby, Sala kommun (Heldagsutbildning)

Ol Andersskolan, Skärplinge, Tierps kommun (Heldagsföreläsning)

Vallonskolan, Gimo, Östhammars kommun, (VallVinn, Hela konceptet: Inre styrketräning)

Munksundsskolan, Enköping, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning) (handledning)

Lillkyrkaskolan, Lillkyrka, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Örsundsbroskolan, Örsundsbro, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Skolstaskolan, Skolsta, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Grillbyskolan, Grillby, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Fjärdhundraskolan, Fjärdhundra, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Rombergaskolan, Enköping, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Enöglaskolan, Enköping, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Korsängsskolan, Enköping, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Bergvretenskolan, Enköping, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

S:t Ilianskolan, Enköping, Enköpings kommun (Värdegrundsarbete på högstadiet) (Temadagar: Kamratdag)

Hummelstaskolan, Hummelsta, Enköpings kommun (Hela konceptet: Inre styrketräning)

Robinson (friskola) Enköpings kommun (Värdegrundsarbete)

Möckelngymnasiet Karlstad Karlstad kommun (Personalföreläsning)

Bruksgymnasiet, Gimo, Östhammars kommun (Föreläsning för elever och personal)

All personal i de kommunala grundskolorna i Strängnäs kommun (Föreläsning)

De kommunala grundskolorna i Håbo kommun (Öppen föreläsning samt en workshop om grupprocesser)

All kommunal förskolepersonal i Täby kommun (föreläsning)

All kommunal förskolepersonal i Enköpings kommun (föreläsningar)

Skolsta förskola, Enköping, Enköpings kommun (föreläsning)

Ekolslunds förskola, Enköping, Enköpings kommun (föreläsning)

Grillby förskola, Enköping, Enköpings kommun (föreläsning)

Fjärdhundra förskola, Enköping, Enköpings kommun (värdegrundsarbete)

Lillkyrka förskola, Enköping, Enköpings kommun  (värdegrundsarbete)

Hummelsta förskola, Enköping, Enköpings kommun  (föreläsning)

Magiska värden som förändrar världen

 FN:s barnkonvention – en lag?

Målgrupp: Personal inom förskola och skola

Förskolan och skolan ska vara en demokratisk, barnrättssäkrad och jämlik verksamhet där alla utvecklas på bästa sätt. En föreläsning som sätter fingret på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Fram till dess att barnkonventionen blir lag åker Göran runt till bibliotek och skolor med en föreställning om Barnets rättigheter. Under 60 minuter ger han barnen (5-12 år) och personalen en barnrättsgrund att bygga vidare på.

Göran föreläser om vikten av att vi pedagoger har kompetens inom området som vi kan förmedla till barn, ungdomar och vuxna. Göran visar hur vi med enkla medel själva kan skapa ett pedagogiskt barnrättsmaterial om barnkonventionens fyra huvudprinciper. Ett egentillverkat och anpassat material som inte kräver goda språkkunskaper och kan finnas på varje förskola/skola. Materialet som är visuellt och tydligt kan vara en hjälp för pedagoger att sprida budskapet om Barnets rättigheter till barn/elever och inte minst föräldrar med språksvårigheter.


Kontakta mig gärna så kan vi helt förutsättningslöst prata om era tankar och idéer. /Göran

Facebook

Göran Davidssons sida

Facebook

företagssidan

Twitter

@GoranDavidsson

LinkedIn

/görandavidsson/

Instagram

/gorandavidsson.se/

Youtube

/channel/UCJPVxpMylObkIcFMMwQUJrA/

Mail

Skicka gärna e-post eller ring om du hellre vill:

073 5811005

Du kan också fylla i formuläret här nedan:

KONTAKTFORMULÄR

8 + 12 =

X