Göran Davidsson

Då du vill skapa positiv utveckling…

Föreläsningar   Utbildningar   WORKSHOPS

PERSONALUTBILDNING, Österbyskolan (låg-mellan-hög) Öregrunds kommun

 

INRE STYRKETRÄNING, Österbyskolan (6-9) Öregrunds kommun

BARNRÄTTSUTBILDNING, Centrala elevhälsogruppen, Enköpings kommun

UTBILDNING, tre förskolor i Enköpings kommun

HELDAGSUTBILDNING 1, Attendo, Enköpings kommun

FÖRELÄSNING 2, Attendo, Enköpings kommun

FÖRELÄSNING, Idrottsförening Gymnastik, Enköpings kommun

UTBILDNING, Enöglaskolan, Enköpings kommun

INRE STYRKETRÄNING, Enöglaskolan, Enköpings kommun

PERSONALUTBILDNING, Vallonskolan, Östhammars kommun

INRE STYRKETRÄNING, Vallonskolan, Östhammars kommun

FÖRELÄSNING, Vallbyskolan, Västerås kommun

FÖRELÄSNING, Jönköpings länsförbund för kvinno-, tjej- och ungdomsjourer

LEDARUTBILDNING 2016, LAJVledare, Enköpings kommun

LEDARUTBILDNING 2017, LAJVledare, Enköpings kommun

INSPIRATION, Junis nykterhetsorganisation

PERSONALUTBILDNING, Pilskolan, Uppsala kommun

INRE STYRKETRÄNING, Pilskolan, Uppsala kommun

PERSONALUTBILDNING, Ol Andersskolan, Tierps kommun

FÖRELÄSNING, Bruksgymnasiet, Öregrunds kommun

FÖRELÄSNING, Lagunda idrottsförening, Enköpings kommun

FÖRELÄSNING, Elevhälsan, Tierps kommun

PERSONALUTBILDNING, Hedens skola & Västerfärnebo skola, Sala kommun

LSS-verksamheten, Enköpings kommun

HELDAGSUTBILDNING, Hemtjänsten 1, Enköpings kommun

HELDAGSUTBILDNING, Hemtjänsten 2, Enköpings kommun

HELDAGSUTBILDNING, Hemtjänsten 3, Enköpings kommun

PERSONALUTBILDNING, Tuppkärrsskolan, Surahammars kommun

INRE STYRKETRÄNING, Tuppkärrsskolan, Surahammars kommun

BARNRÄTTSUTBILDNING 2017, Stadsbiblioteket i Eskilstuna

VÄRDEGRUNDSARBETE, Hammarskolan, Surahammars kommun.

PERSONALUTBILDNING, Hammarskolan, Östhammars kommun

FÖRÄLDRAKICKOFF, Hammarskolan, Östhammars kommun

INRE STYRKETRÄNING, Hammarskolan, Östhammars kommun

PERSONALUTBILDNING, Öregrunds skola, Östhammars kommun

FÖRÄLDRAKICKOFF, Öregrunds skola, Östhammars kommun

INRE STYRKETRÄNING, Öregrunds skola, Östhammars kommun

INRE STYRKETRÄNING, Gräsö skola, Öregrunds kommun

PERSONALUTBILDNING, Liljegården, Örsundsbro

INRE STYRKETRÄNING, Munksundsskolan, Enköpings kommun

HANDLEDNING, Munksundsskolan, Enköpings kommun

PERSONALUTBILDNING, Solgården, Enköpings kommun

PERSONALUTBILDNING, Vård och omsorg, Enköpings kommun

FÖRELÄSNING, Västerängsskolan, Håbo kommun

INRE STYRKETRÄNING, Västerängsskolan, Håbo kommun

PERSONALUTBILDNING, LYSA, Grundstenen, Uppsala kommun

UTBILDNINGINSATS, All förskolepersonal i Enköpings kommun

WORKSHOP, Barnrättsdagarna i Karlstad

FÖRELÄSNING, Hinden, Friskola, Enköpings kommun

INRE STYRKETRÄNING, Hinden, Friskola, Enköpings kommun

FÖRELÄSNING/MODERATOR, SISU, Knivsta kommun

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING, SARA, arbetsträning, Enköpings kommun

FÖRELÄSNING, Stockholm - Upplands Danssportförbund 2017

FÖRELÄSNING, Stockholm - Upplands Danssportförbund 2018

LUNCHFÖRELÄSNING, GEOSIGMA, Uppsala kommun

LEDARSKAPSUTBILDNING, Öppna veckan, Enköpings kommun

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING, Möckelngymnasiet, Karlskola kommun

PERSONALUTBILDNING, RAMEX, Enköpings kommun

INRE STYRKETRÄNING, Lattjo Lajban, torget, Enköpings kommun

FÖRELÄSNING under temavecka, Fridegårdsscenen, Håbo kommun

FIROWORKSHOP, Biblioteket, Håbo kommun

PERSONALUTBILDNING, förskolorna i Täby kommun

FÖRELÄSNING, Kommunledningen i Enköpings kommun

PERSONALUTBILDNING, Grundskolorna i Strängnäs kommun

PERSONALUTBILDNING, Österledskyrkans fritidshem, Uppsala kommun

INRE STYRKETRÄNING, Österledskyrkans fritidshem, Uppsala kommun

UTBILDNING för modersmålslärarna i Gävleborgs län, Gävle högskola,

INLEDNINGSFÖRELÄSNING på SamBaT-konferensen, Uppsala konsert och Kongress

FORTBILDNING: Välfungerade grupper. Halvdag i Sollefteå för kommunens fritidshemspersonal

LEDARSKAPSUTBILDNING på Brunnaskolan i Kungsängen

FÖRELÄSNING för Arbetsförmedlingen Stockholm Globen

FÖRELÄSNING för Arboga kommuns chefer.

Några vanliga frågor från mina kunder:

Passar det här vår verksamhet?

Det jag föreläser om passar alla verksamheter där individer behöver samspela och kommunicera med varandra. Mina föreläsningar anpassas alltid för just den gruppen jag möter. Med äkta värme, humor och omtanke försöker jag smitta med ett kompetenshöjande budskap som enkelt kan omsättas i vardagen. Några kommentarer från ett av de senaste uppdragen (Scanditron, Spånga 181116)
”Bra tempo med god tydlighet…”, ”Bra att riktiga exempel varvas med teori/forskningsresultat”, ”Givande och tankeställare för förändring”, ”Inspirerande med humor och sanningar”, ”Superbra och relevant för oss!”

Du är varmt välkommen att ta kontakt med mig. Då vi pratat ihop oss om ett önskvärt upplägg skickar jag dig en offert. Med offerten i handen kan du i lugn och ro ta ställning till om du vill boka mig eller ej.

Vad får vi om vi bokar dig?

En elev skrev nyligen i en utvärdering: ”Världens bästa konsult! Jag menar allvar!”  Vad är en bra föreläsare och hur är en bra konsult? Om du bokar mig kan du räkna med att få en person som ger av sig själv och smittar med engagemang. Jag varvar tänkvärda berättelser med humor och lättsamma visuella beskrivningar. Jag hjälper er att lyfta viktiga frågor om normer och värderingar och synliggör snabba oreflekterade tankar. På ett respektfullt och ödmjukt sätt vill jag vända upp och ner på våra presuppositioner (fördomar) och lyfta ett mer långsamt välgrundat tänk.

Någon har sagt att jag är föreläsaren som visar vad jag säger. För mig är det viktigt att jag alltid försöker vara en bra förebild för de tankar och idéer som jag presenterar. 

Min ”nöjd-kund-garanti” är ett exempel på detta tänk. (se nedan)

Ungefär vad ska vi räkna med för pris?

Vill försöka anpassa prisbilden efter betalningsförmåga. Det betyder att pedagogiska verksamheter och ideella organisationer kan räkna med ett visst subventionerat pris. På webbplatsen: Sveriges talare ligger min prisnivå i kassen 15-30.000.

Hur tar jag kontakt?

Skicka en förfrågan i kontaktformuläret här nedan. Du får snabbt svar på vilka möjligheter som finns. 
Vill du kolla ett aktuellt datum kan du med fördel ringa 073 5811005 eller maila: info@gorandavidsson.se 

Det är naturligtvis helt oföpliktande.

Stämmer det att jag kan riva fakturan om inte utvärderingen blir "helt klart positiv"?

Ja! I min strävan att försöka göra alla till vinnare erbjuder jag alltid en unik nöjd-kund-garanti.

.

…tillit, engagemang och arbetsglädje.

 

…respektfulla värderingar.

.

…en gemensam riktning.

Videoklipp från några föreläsningar:

Två nya verb

En värdegrund och ett ledarskap handlar om hur vi agerar i vardagen. Därför har jag lanserat två nya verb: värdegrunda och ledarskapa.

Ledarskapet och jargongen i grupperna skapar den andan och kulturen som vi ibland kallar värdegrund. Då värdegrunden, ledarskapet och andan i gruppen förmedlar en gemensam grundsyn har vi skapat en grogrund för positiv utveckling

Ett grundläggande arbete med dessa tre delar är en förutsättning för en hållbar verksamhetskultur.

Verksamheter som kopplar ihop värdegrundenledarskapet och andan i gruppen har skapat  förutsättningar för en hälsofrämjande arbetskultur där man tillsammans kan nå hur långt som helst.

VAD GÖR´AN?

Ett barn frågade mig en gång om jag heter GÖRAN bara för att jag gör saker. Det stämmer kanske. Kanske är det för att jag nästan heter ett verb (GÖRAn) som jag menar jag att det är hur vi alla agerar i det lilla som kan skapa en magisk värld.

Då alla krokar arm är det lättare att gå i takt

Vi behöver tillsammans lyfta frågan varför vi gör det vi gör och forma en genomtänkt och omtänksam filosofi där ledarskapet, gruppkulturen och värdegrunden samspelar i en medveten och helhjärtad riktning.

Då vi alla blir medvetna om att alla ständigt grupputvecklar, värdegrundar och ledarskapar är vi på god väg att skapa verksamhetsmagi!

Boka ett inspirationstillfälle om vikten av att grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa med en genomtänkt och samverkande riktning.

Ta kontakt med mig, Göran Davidsson, så skapar vi mod, kraft, styrka, glädje och hopp tillsammans.

Stressen och ohälsan sprider sig på våra arbetsplatser och på våra skolor…

Så länge någon enda mår dåligt är läget akut!

 

Vad har ni för verksamhetskultur?

Genom att grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa kan varje verksamhet genomsyra sin verksamhetskultur med en gemensam grundsyn där varje medarbetare sprider en hälsofrämjande anda.

Investera i social hälsa

En insats för social hälsa är alltid är en bra investering!

Vill vi grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa en demokratisk och hälsofrämjande vardag kan vi inte använda maktmissbruk och härskartekniker.

 

Nedan: Ett foto från en föreläsning för företagare på Godmorgon Enköping ”Om hjärtat, med hjärtat:

Här vill jag vara

Att vara engagerad (helhjärtad) är en avgörande faktor för framgång.

Enligt en alarmerande undersökning (Gallup, State of the Globe Workforce) är engagemang på väg att bli en bristvara.

Av världens anställda kände endast 13 % engagemang i sitt arbete. 24 % var destruktivt oengagerade och 63 % var oengagerade och gjorde minsta möjliga i väntan på att få gå hem.

I Sverige var siffrorna lite annorlunda. 72 %  svarade att de var oengarerade, 12 % destruktivt oengagerade och endast 16 % engagerade på sina arbetsplatser.

Det finns alltså ett stort behov av att utveckla en arbetsplats som smittar med arbetsglädje och engagemang.

Min syn på engagemang:

Engagemang kan inte åläggas uppifrån. Gamla metoder för att driva ett transaktionellt engagemang (med morot eller piska) är i dagens likvärdighetstänk både förlegade och kontraproduktiva. Dessa metoder utvecklades i en tid med härskartänk och aga som styrmetod. Hjärnforskning har visat att yttre belöningar och bestraffningar inte ökar engagemanget och effektiviteten i kreativa och lärande verksamheter. 

Däremot kan engagemang smitta och måste utvecklas inifrån via en hög känsla av sammanhang.

Allt kan alltid bli lite bättre!

Allt kan alltid bli lite bättre!

Vi kan alla bli lite bättre på att forma en hälsofrämjande vardag. Vill vi ha en ljusare framtid kan vi ta lärdom av glödlampans uppfinnare Tomas Edison:

There is always a better way!

Mitt företag heter Kreativ idé. Vill vi förändra framtiden tillsammans tror jag att det behövs en stor portion fantasi som vi kan omvandla till kreativa handlingar. Jag brinner för ”mina” tre ord och tror verkligen att vi tillsammans kan skapa en magisk värld tillsammans. Låt oss börja med arbetsvärlden och den pedagogiska världen.

Vänligen,
Göran Davidsson. Kreativ idé

Kommentar från utvärdering:

”Tack för att du kom och lyfte personalen. De var lyriska.
Jag frågade dem vad som gav dem så mycket energi.
De svarade: Ditt engagemang och deras möjlighet till självreflektion medan du pratade.

Kommentar från utvärdering:

”Den roligaste och mest givande föreläsningen jag varit på! Tack för många nya tankar kring värdegrundsarbete!”

Kommentar från utvärdering:

”Grymt bra föreläsare. Pratade lättsamt och lättförståeligt om värdegrunden. Skapar mycket funderingar och idéer om hur man kan jobba vidare med samarbetet i grupperna. Tack för en bra dag!”

Kommentar från utvärdering:

”Vilken fantastisk föreläsning!
Du utstrålar en otrolig energi och glädje. Det smittar!
Går härifrån som en riktig vinnare. Tack så mycket.”

Kommentar från utvärdering:

”Startat igång många tankar. Otroligt inspirerande genuint och hjärtligt engagemang från din sida.”

Kommentar från utvärdering:

”En helt fantastisk upplevelse. Föreläsningen hade både hjärta och hjärna!”

Kommentar från utvärdering:

”En väldigt bra och tänkvärd föreläsning! Tack!”

Kommentar från utvärdering:

”Precis vad vi behöver.”

Välkommen att höra av dig! Ring: 073 5811005, mejla: info@gorandavidsson.se eller fyll i formuläret nedan. Återkopplar inom 24 timmar! Glöm ej mattetalet  (för att undvika spam).

2 + 11 =

info@gorandavidsson.se

073 5811005

Göran Davidsson