Varje gång vi öppnar dörren till vår arbetsplats eller till vår skola ska vi känna: HÄR VILL JAG VARA!
Annars har vi ett viktigt tillsammansjobb att göra. 

Sagt om Göran:

“Tack för att du kom och lyfte personalen. De var lyriska.
Jag frågade dem vad som gav dem så mycket energi.
De svarade: Ditt engagemang och deras möjlighet till självreflektion”.

Sagt om Göran:

“Den roligaste och mest givande föreläsningen jag varit på! Tack för många nya tankar kring värdegrundsarbete!”

Sagt om Göran:

“Grymt bra föreläsare. Pratade lättsamt och lättförståeligt om värdegrunden. Skapar mycket funderingar och idéer om hur man kan jobba vidare med samarbetet i grupperna. Tack för en bra dag!”

Sagt om Göran:

“Vilken fantastisk föreläsning!
Du utstrålar en otrolig energi och glädje. Det smittar!
Går härifrån som en riktig vinnare. Tack så mycket.”

Sagt om Göran:

”Startat igång många tankar. Otroligt inspirerande genuint och hjärtligt engagemang från din sida.”

Sagt om Göran:

”En helt fantastisk upplevelse. Föreläsningen hade både hjärta och hjärna!”

Sagt om Göran:

”En väldigt bra och tänkvärd föreläsning! Tack!”

Sagt om Göran:

”Precis vad vi behövde.”

Fick ett brev om mitt upplägg

Hej Göran!

Vill tacka för din fantastiska föreläsning i Sollefteå.
Du hade mig från första stund!
Jag gillade speciellt din energi, dina naturliga
liknelser och din positiva inställning.

Upplägget att göra oss åhörare delaktiga
med frågor och få oss att ta kontakt med varandra,
med platsbyten mm är briljant!

Det du pratar om är så himla träffande
och det är ju detta allt handlar om,
vare sig det är i skolan, i familjen, på arbetet,
överallt för att vi ska fungera som människor
och må bra.

Skulle vilja att samtliga av mina kollegor fick höra
dig också. Min chef instämmer.
Jag gick ut ut rummet med ett leende
på läpparna och fylld av energi!

Du gör skillnad! TACK och fortsätt med det du gör!

Mvh/ Christoffer Nilsson, fritidspedagog,
Öhns skola, Sollefteå

Grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa

Mina föreläsningar utgår från forskningsbaserad kunskap. Med ödmjukhet, humor och allvar försöker jag kittla varje hjärta med ett helhjärtat budskap om hur vi tillsammans kan skapa arbetsglädje och magi i vardagen, i varje relation och i varje grupp.

Vill vi göra skillnad handlar allt om vad vi gör, hur vi gör det och viktigast av allt: varför vi gör det vi gör.

Det är viktigt att veta VAD som ska göras och HUR det ska göras. Men det är först då vi GÖR handling av vår kunskap som vi kan göra skillnad och utveckla det vi vill. 

GRUPPUTVECKLA
För att undvika en kultur med härskartekniker, kränkningar och små irriterande personliga motsättningar behöver vi agera i vardagen för motverka negativa jargonger. Att grupputveckla är något vi ständigt gör. Det är tyvärr då allt bara rullar på som negativa jargonger lätt kan ta sig in i den bästa organisationen.

VÄRDEGRUNDA
Du har rätt. Ordet finns egentligen inte. Men jag hävdar att det borde vara det mest centrala ordet i allt värdegrundsarbete.

Att värdegrunda är egentligen något vi gör hela tiden. Jag brukar säga att en värdegrund är det vi tänker och gör, utan att tänka oss för. Vi kan inte leva en dag utan att ständigt värdegrunda med just våra invanda värderingar.

Då individer i grupper mår dåligt brukar det pratas om att värdegrunden behöver lyftas och kanske omformuleras. Tyvärr blir ofta en värdegrund bara just en samling vackra ord som inte sällan ses som en samling regler. För att lyckas med ett värdegrundsarbete måste värdegrunden komma inifrån. Värdegrundsformuleringarna kan vara viktig som en gemensam riktningsformulering men kräver alltid vardagshandlingar (verb) för att bli levande.

Hur vi agerar i stora och små frågor blir helt avgörande. Hur vi hälsar på varandra, hur vi bemöter våra “kunder” och till och med vad vi tänker om oss själva och andra blir ett sätt att värdegrunda de värderingar man värnar om.

LEDARSKAPA
Ordet ledarskapa behöver också finnas för att skapa just den arbetskulturen vi eftersträvar. Den arbets- och vardagskulturen vi eftersträvar kan inte bara vara chefernas ansvar. Vi pratar ofta om ledarskap men glömmer ofta att vi alla är ledare som ständigt ledarskapar den aktuella kulturen vi tillhör.

Levla upp er vi-känsla med medveten gruppkompetens och bekväm teambuilding.

Det vi gör och även det vi inte gör påverkar de människor vi har omkring oss. Med gruppkunskap och en medveten normvision kan alla grupper utveckla den öppenheten och tilliten som är grunden för harmoni och framgång. 

Jargongen i en grupp kan vara en ovärderlig tillgång i en verksamhet men gruppjargongen kan också snabbt utvecklas till en destruktiv motkraft med stora personliga och organisatoriska energiläckage. Tyvärr år ofta en negativ gruppkultur mer smittsam än en positiv och kan tyvärr smygande långsamt kidnappa en hel verksamhetskultur.

Vad jag kan jag hjälpa till med:

Mina utbildningar och föreläsningar lyfter vikten av att medvetet förebygga negativa normer. På ett lättsamt och igenkännande sätt förmedlar jag en riktning som kan användas som en “kickoff” inför ett gemensamt visionsarbete eller som ett underhållsarbete för att bevara en vänlig, inlyssnande och kränkningsfri samhörighetskraft.

  • Konfliktberedskap, samarbete, samsyn, konstruktiv feedback.

Mitt mål:
Jag vill bidra till skratt, mående, ökad trivsel och utvecklande tankar om att vi alla har möjligheten och ansvaret att utveckla en positiv gruppjargong.

Lyft er värdegrund och översätt den till ett gemensamt agerande och bemötande.

.En värdegrund kan inte förändra något utan att först bli ett verb “att värdegrunda”. Det är hur vi agerar i vardagen som avgör vilken kultur, vilka känslor och vilka värden vi är med och skapar. I allt förändringsarbete är värdegrunden central.  

Vad jag kan jag hjälpa till med:
En värdegrund kan lätt bli en samling fina ord som till sist inte betyder något för det dagliga vardagsarbetet. Om ni bokar mig lovar jag att vara lite besvärlig och vända upp och ner på en del av våra fördomar och värdegrunder.

Mitt mål:
Jag vill bidra till en kultur där alla vill åt samma håll.

Jag vill bidra till en anda där vi översätter den aktuella värdegrunden till ett aktivt agerande och bemötande

Förtydliga er vision och skapa en anda där alla med sina unika särskildheter vill bidra och leda åt samma håll

Att leda sig själv och andra utifrån gemensamma grundvärderingar är inte alltid lätt. Vi behöver en inre kompassriktning som vi delar med alla i verksamheten. Inga härskartekniker blir nödvändiga då den inre drivkraften är kalibrerad med verksamhetens kompassnål.

Vad jag kan jag hjälpa till med:
På ett ödmjukt sätt försöker jag belysa vikten av att se sig själv som ledare. Jag lyfter vår möjlighet att varje morgon vakna och möta vardagen med tacksamhet, glöd och en inre drivkraft. En drivkraft som får oss att må bra och ger oss nödvändig 
kraft för att möta livet med allt vad det innebär av utmaningar och motgångar.

Mitt mål:
Jag vill visa på möjligheten att utan piskor och morötter öka måendet, den inre glöden, måluppfyllelsen och produktiviteten/lönsamheten.

NYHET: VÄLKOMMEN TILL ÅSENSTUGAN

Klicka här för en pdf-fil

Hur mår din verksamhet?

Alla verksamheter där samspel mellan människor är en del i vardagen behöver ständigt hålla koll på utvecklingen. 

Tillit, arbetsglädje och engagemang går inte att beordra. Mjuka värden kommer inifrån och sprids av alla.

Varumärkesdriven verksamhet.

Mina föreläsningar lyfter vikten av att få gruppnormen och det personliga ledarskapet att utgå från en gemensam grundsyn och därigenom förmedla samma värdegrundsriktning och samma anda. 

Vad kan jag hjälpa till med...

Mina föreläsningar ska ses som ett unikt tillfälle att stanna upp en stund och tillsammans upptäcka vad vi kan göra tillsammans för utveckla kulturen och jargongen i verksamheten.

Hur går det till rent praktiskt

Du kan boka en föreläsning 1-3 h eller en halv- eller heldagsutbildning 4/8 h.
För att det ska bli riktigt bra brukar jag tänka i tre steg…

Början – En glädjesmittande och sammanhangshöjande del. (ca 15-30 min)

Mitten – I mina föreläsningar vill jag förstärka det jag pratar om med flera sinnen. Har många spännande (magiska) inslag som aktiverar, roar, inspirerar och engagerar. Deltagarna får många tillfällen att stå upp och fundera/diskutera tillsammans i olika grupperingar. Dessa föreläsningar kräver en något större sal med lösa flyttbara stolar. Föreläser givetvis även traditionellt om detta är önskemålet.

Slutet – Avslutar ofta och gärna mina föreläsningar med en passande berättelse som griper tag och förmedlar hopp, glädje styrka, kraft och mod.

Klicka här för att läsa vad en åhörare skriver om mittupplägg.

Göra(n) Davidsson

Vill vi göra skillnad handlar allt om vad vi gör, hur vi gör det och viktigast av allt: varför vi gör det vi gör.

Visdom är att veta VAD som ska göras. Kunskap är att veta HUR det ska göras. Men det är först då vi GÖR handling av vår kunskap som vi kan göra skillnad och utveckla verksamheten. 

Utan verb - ingen verkstad

En föreläsning kan vara en bra investering, men också kännas som bortkastad tid med en massa tomt prat.
Oavsett om jag står inför tusen personer och pratar eller om jag sitter i ett litet sammanhang har jag en grundläggande vision. Jag vill vara föreläsaren som inte bara pratar.

Engagemang och arbetsglädje

Engagemang, arbetsglädje, trygghet och andra värdeord kan inte beordras. Dessa känslor måste komma från hjärtat och är ofta något man skapar tillsammans. Mina föreläsningar lyfter det vi göra för att skapa en magisk verksamhet där alla drar åt samma håll.

Mjuka värden kan alltid utvecklas

Allt kan alltid bli lite bättre!
Vi kan alla bli lite bättre på att forma en hälsofrämjande vardag. Vill vi ha en ljusare framtid kan vi ta lärdom av glödlampans uppfinnare Tomas Edison:

There is always a better way.

Med en unik nöjd-kund-garanti kan du tryggt boka en anpassad föreläsning om hur vi tillsammans kan styra riktningen och utveckla:

– tillitsbyggande grupper

– en värdegrundad verksamhet

– ett kraftgivande ledarskap

Uppdragen anpassas efter grupp och behov och kan variera från korta inspirationsföreläsningar till halv- eller heldagsutbildningar för team eller hela organisationen.

   Ring: 073 5811005

   Mejla: info@gorandavidsson.se

   eller fyll i formuläret.

   Återkopplar inom 24 timmar!

   Glöm ej mattetalet  (för att undvika spam)

Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar.

11 + 12 =

X