I ett avgörande samarbete
möjliggör vi “tillsammanskraft till tusen”:

– Albion Nordic AB i Enköping
 – Safekid E-handel AB
– ZMART webb och reklam AB
– Affärskontakten Sverige AB
– Shark bemanning AB
– Removit
– 

 Nyheterna förmedlar just nu alarmerande siffror gällande gatuvåldet i vårt land. Forskare hävdar att vi kan komma till rätta med våldsproblematiken om vi sätter in förebyggande åtgärder innan tolv års ålder. Klart att vi ska göra det! 

Från och med augusti 2021 kommer Åsenstugan bli ett centrum för tillsammansutveckling. Med tillsammanskraft i fokus kommer Göran Davidsson att erbjuda inspiration och teambuilding för grupper som vill grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa en magisk tillsammanskultur. I stugan kommer Göran också köra igång projektet: “Tillsammanskraft till 1000”– Ett trygghetsskapande projekt i Enköpings kommun
Projektet riktar sig till kommunens skolor.

Göran säger: “Jag vill investera tid och kraft i ett proaktivt arbete mot våld, mobbning och andra härskarkulturer på våra skolor och i vårt samhälle. Om vi vuxna krokar arm med varandra är jag övertygad om att vi tillsammans kan motverka dagens destruktiva utveckling och skapa en trygg och tillitsfull vardag för oss alla”.

Göran Davidsson kommer under höstterminen 2021 erbjuda en värdegrundad utbildning i fyra steg. Utbildningen riktar sig i första hand till grundskoleelever i Enköpings kommun. Utbildningens mål är att stärka eleverna inifrån så att de kan stå emot negativt grupptryck och klara av att hålla fast vid en hänsynstagande och respektfull kompassriktning under sin uppväxt.

Görans utbildningsinsats med namnet INRE STYRKETRÄNING har tre tydliga syften:

– att ge varje elev en stolthet över sin unika särskildhet (den grundläggande självkänslan)

– att stärka förmågan att uppleva, förstå och känna andra individers känslor (den empatiska förmågan)

– att optimera varje elevs tillsammanskompetens (den sociala förmågan)

Tusen elever i kommunen (cirka 40 klasser) erbjuds nu fyra utbildningspass med fokus på inre styrka, empati och en tillsammanskompetens. Passen varvas med gripande berättelser, magi, buktaleri och visuella förklaringar som skapar avgörande aha-upplevelser. Insatsen grundar sig på skolans värdegrund och utgår ifrån en forskningsbaserad grundsyn där en relationsinriktad, visuell och tillitsbaserad pedagogik bidrar till att öka meningsfullheten, begripligheten och hanterbarheten.

UPPLÄGG:
– Genomgång med respektive personalgrupp. (2h)
– Informationsmöte med elevernas föräldrar/målsmän (2h)
– Pass 1: START Relationsskapande inledningspass (1h)
– Pass 2: ANSVAR (empatisk förmåga) (1h)
– Pass 3: STIL (inre styrka/integritetszoner/respekt) (1h)
– Pass 4: SAMARBETE (social kompetens) (1h)
– Avslutningspass med respektive skolas rektor/personal (2h)

Mellan elevpassen får pedagogerna och eleverna uppdrag (”växor”). Dessa växor är till för att att förankra budskapet/värdegrunden och göra kunskapen meningsfull, begriplig och hanterbar. (kasam – känsla av sammanhang)

Inre styrka + empatisk förmåga + ett vänligt och respektfullt bemötande = En trygg och magisk tillsammanskultur

Visionen och förhoppningen är att varje pass ska bli minnesvärda upplevelser och göra individuell skillnad i vardagen för deltagarna men också för alla de människor de i framtiden möter och kommunicerar med.

Göran Davidsson har lång erfarenhet av liknande insatser som stöd- och utvecklingspedagog inom utbildningsförvaltningen (2007-2014).
Det finns många aktuella referenser och positiva utvärderingar från elever, pedagoger och föräldrar som tidigare tagit del av detta upplägg. En del som idag är vuxna och som fått denna utbildning under sin skoltid säger: “Jag tänker på det varje dag”.

Görans  intentioner är att skolorna ska få detta helt kostnadsfritt genom att företag går in och sponsrar med den summan som annars skulle belasta skolorna.

Vill du som företagare, förvaltning eller privatperson vara med och stödja detta projekt? Låt oss kroka arm med varandra och skapa tillsammanskraft till 1000.

X