Med projektet “Tillsammanskraft till 1000” kan vi tillsammans vara med och förebygga våld, mobbning och andra härskarkulturer bland barn och unga i Enköpings kommun. Projektet vill ge
– Ökad empatisk förmåga
– Ökad självkänsla
– Ökad social kompetens

Via sponsring av företag är målet att den stärkande utbildningsinsatsen INRE STYRKETRÄNING ska bli helt kostnadsfri för skolorna (1000 elever)

 

 

Vill du vara med och förebygga våld, mobbning och andra destruktiva härskarkulturer bland barn och unga i vår kommun? 

Projektet vill via sponsring göra det möjligt för skolor F-6 (1000 elever) att få en helt kostnadsfri utbildningsinsats som ger klassen och varje individ en våldsförebyggande motståndskraft. 

Målet är att ge stärkt självkänsla, ökad empatisk förmåga, ökad social kompetens samt en gemensam värdegrundsriktning där alla vill bemöta alla med samma värdighet.

Inre styrketräning är en stärkande och våldsförebyggande utbildningsinsats som bygger på forskning och lång positiv erfarenhet. Inriktningen är anpassad för grundskolans elever men riktar sig även till målsmän och pedagoger. Utbildningsförvaltningen har uttalat sig om upplägget och säger att det är “spännande och relevant” 

Upplägg:

1. Information/utbildning till personal och föräldrar. Syfte: att ge barn, föräldrar och personal ett gemensamt språk och en gemensam värdegrundsriktning (2h)
2. Första elevpasset: Relations- och tillitsbyggande inledning
Syfte: ökat kasamvärde* i gruppen och i varje individ (1h) *meningsfullt-hanterbart-begripligt 
3. Andra elevpasset: Fokus på empatisk förmåga.
Syfte: att stärka förmågan att uppleva, förstå och känna andra individers känslor (1h) 
4. Tredjeelevpasset: Fokus på integritetszoner, självkänsla, tillit och respekt.
Syfte: att, ge varje elev en stolthet över sin unika särskildhet (1h) 
5. Fjärde elevpasset: Fokus på social kompetens/kamratskap.
Syfte: att optimera varje elevs tillsammanskompetens (1h) 
6. Reflektion/utvärdering tillsammans med respektive skolas personalgrupp.
Syfte: att öka förutsättningarna för att projektet blir en del av en bestående värdegrund 2h)
7. Utvärdering 

Garantisäkrad sponsring: 
1. Du anmäler intresse via www.tillsammanskraft.se
2. Du bestämmer en sponsorsumma Antal elever du vill sponsra. (600 kr/elev)
och får en offert som ett sponsorkontrakt.
3. Därefter kan du i lugn och ro följa projektet. Du sponsrar (betalar) först då projektet med tusen elever är avslutat. På hemsidan kommer det vara tydligt vilka företag som sponsrar och hur många elever man valt att sponsra. Hemsidan kommer göras av ZMART web och reklam AB.
4. Efter avslutat projekt får du i slutet av 2022 en faktura på ditt valda sponsorbelopp. OBS: Om inte det samlade utvärderingsresultatet blir helt positivt ges du som sponsor möjlighet att riva fakturan. 

I ett avgörande samarbete
möjliggör vi “tillsammanskraft till tusen”:

– Albion Nordic AB i Enköping https://www.albionnordic.com
– Safekid E-handel AB https://safekid.se
– ZMART Webb och Reklam https://zmartwebbreklam.se
– Affärskontakten Sverige AB http://affarskontakten.com
– Shark Bemanning AB http://sharkbemanning.se/
– SalladsMagasinet i Enköping https://www.salladsmagasinet.se
– Sparbanken i Enköping https://www.sparbankenenkoping.se/
– Enköpingsposten https://eposten.se/

I ett avgörande samarbete
möjliggör vi “tillsammanskraft till tusen”:

– Albion Nordic AB i Enköping https://www.albionnordic.com
– Safekid E-handel AB https://safekid.se
– ZMART Webb och Reklam https://zmartwebbreklam.se
– Affärskontakten Sverige AB http://affarskontakten.com
– Shark Bemanning AB http://sharkbemanning.se/
– SalladsMagasinet i Enköping https://www.salladsmagasinet.se
– Sparbanken i Enköping https://www.sparbankenenkoping.se/
– Enköpingsposten

Facebook

Göran Davidssons sida

Facebook

företagssidan

Twitter

@GoranDavidsson

LinkedIn

/görandavidsson/

Instagram

/gorandavidsson.se/

Youtube

/channel/UCJPVxpMylObkIcFMMwQUJrA/

Mail

Skicka gärna e-post eller ring om du hellre vill:

073 5811005

Du kan också fylla i formuläret här nedan:

KONTAKTFORMULÄR

10 + 1 =

X