Vill du skapa en verksamhet som smittar med tillit, arbetsglädje och engagemang? Med ett helhjärtat fokus på grupputveckling, värdegrund och ledarskap föreläser och utbildar Göran Davidsson om hur arbetsgrupper tillsammans kan skapa en magisk verksamhetskultur där alla drar åt samma håll.

“Grupputveckling”, “värdegrund” och “ledarskap” är tre substantiv som lätt blir stillastående. Vill vi ha action menar jag att vi först måste göra om orden till verb. Vi behöver utmana oss själva och börja med att skapa två nya verb. (värdegrunda och ledarskapa)
Använder vi orden “grupputveckla”, “värdegrunda” och “ledarskapa” signalerar vi att det är något vi kan göra (och hela tiden gör).
Oavsett om vi vill eller ej menar jag att vi ständigt grupputvecklar,
värdegrundar och ledarskapar!
Verben är påtagliga i allt vi gör… Hur vi klär oss, hur vi pratar och framför allt hur vi bemöter andra människor.
Då vi blir medvetna om detta har vi möjlighet att lättare förstå hur varje persons agerande i en organisation påverkar resultatet.
Jag heter Göran D och menar att det är helt avGöranDe att vi alla tar ansvar och grupputvecklar, värdegrundar och ledarskapar på ett sätt som gör det möjligt att tillsammans med andra skapa en magisk verksamhet och en magisk värld.
Vill du skapa en magisk verksamhet? Hör av dig så gör vi det tillsammans. Kontakta mig gärna helt förutsättningslöst via mail, mobil eller via kontaktformulär här på hemsidan.

Sitter er värdegrund i en bortglömd verksamhetspärm eller känns den i det vardagliga bemötandet?

Vill ni omvandla era fina värdegrundsord till praktiska handlingar? Då värdegrunden och ledarskapet kopplas samman med andan i gruppen menar Göran att vi har skapat en grogrund för engagemang och en hälsofrämjande arbetskultur där varje verksamhet kan nå hur långt som helst.

Göran åker idag runt i vårt land och utbildar, föreläser och inspirerar om vikten av att grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa en genomtänkt och samverkande riktning.

 

Att förebygga problem genom att GRUPPUTVECKLA, VÄRDEGRUNDA och LEDARSKAPA är aldrig en dålig affär. Det är alltid en bra investering! Att vara engagerad (helhjärtad) är en avgörande faktor för framgång.  

Varför arbeta med mjuka värden?

Enligt en alarmerande undersökning (Gallup, State of the Globe Workforce) är engagemang tyvärr på väg att bli en bristvara.

Av världens anställda kände endast 13 % engagemang i sitt arbete. 24 % var destruktivt oengagerade och 63 % var oengagerade och gjorde minsta möjliga i väntan på att få gå hem.

I Sverige var siffrorna aningen bättre med ändå alarmerande.

Arbetsglädje och engagemang smittar! Men tyvärr även brist på engagemang och negativa tankar
Det finns ett stort behov av att utveckla en arbetsplats som smittar med arbetsglädje och engagemang.

Engagemang kan inte åläggas uppifrån. Gamla metoder för att driva ett transaktionellt engagemang (med morot eller piska) är i dagens likvärdighetstänk både förlegade och kontraproduktiva. Dessa metoder utvecklades i en tid med härskartänk och aga som styrmetod. Hjärnforskning har visat att yttre belöningar och bestraffningar inte ökar engagemanget och effektiviteten i kreativa och lärande verksamheter. 

Däremot kan engagemang smitta och måste utvecklas inifrån via en hög känsla av sammanhang.

Facebook

Göran Davidssons sida

Facebook

företagssidan

Twitter

@GoranDavidsson

LinkedIn

/görandavidsson/

Instagram

/gorandavidsson.se/

Youtube

/channel/UCJPVxpMylObkIcFMMwQUJrA/

Mail

Skicka gärna e-post eller ring om du hellre vill:

073 5811005

Du kan också fylla i formuläret här nedan:

KONTAKTFORMULÄR

3 + 13 =

X