Vill du skapa en verksamhet som smittar med tillit, arbetsglädje och engagemang? Med ett helhjärtat fokus på grupputveckling, värdegrund och ledarskap föreläser och utbildar Göran Davidsson om hur arbetsgrupper tillsammans kan skapa en magisk verksamhetskultur där alla drar åt samma håll.

Sitter er värdegrund i en bortglömd verksamhetspärm eller känns den i det vardagliga bemötandet?

Vill ni omvandla era fina värdegrundsord till praktiska handlingar?

Göran menar att en värdegrund behöver utvecklas till att vara mer än ett substantiv. En värdegrund handlar egentligen om hur vi alla agerar i vardagen. Därför har han skapat två nya spännande verb: värdegrunda och ledarskapa. Då värdegrunden och ledarskapet kopplas samman med andan i gruppen menar Göran att vi har skapat en grogrund för en hälsofrämjande arbetskultur där varje verksamhet kan nå hur långt som helst.

Göran åker idag runt i vårt land och utbildar, föreläser och inspirerar om vikten av att grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa en genomtänkt och samverkande riktning.

 

Att förebygga problem genom att GRUPPUTVECKLA, VÄRDEGRUNDA och LEDARSKAPA är aldrig en dålig affär. Det är alltid en bra investering!

Erbjuder bland annat en underhållande föreläsning  som sätter fingret på hur vi med vårt sätt att kommunicera kan grupputveckla och skapa en tillitsskapande och demokratisk anda där alla blir vinnare.

Några av mina uppdragsgivare:

Östhammars kommun

Enköpings kommun

Attendo

Västerås kommun

Jönköpings län

kvinno-, tjej- och ungdomsjourer

Geosigma AB

Uppsala kommun

Tierps kommun

Bruksgymnasiet

Lagunda idrottsförening

Barnrättsdagarna

Karlstad CCC

Surahammars kommun

Eskilstuna Stadsbibliotek

Liljegården

Vårs och omsorg

Solgården

Vård och omsorg

Håbo kommun

Uppsala kommun

SISU

Riksidrottsförbundet

SUDF

Stockholm – Upplands DanssportFörbund

Ramex AB

Enk. Centrumsamverkan

Täby kommun

Strängnäs kommun

Gävleborgs län

SamBaT

Samverkan kring barn i Tierp

Upplands-Bro kommun

Sollefteå kommun

Scanditron AB

Arbetsförmedlingen

Stockholm, Globen

Arboga kommun

Junis - Västernorrland

Svenska danssportförbundet

Några exempel på uppdrag:

Arboga kommun skulle implementera en ny värdegrund och bokade en föreläsning för kommunens chefer med temat:
Grupputveckla – värdegrunda – ledarskapa

 ”Inspirerande, glädjefullt och otroligt viktigt!”, ”Superbt”, ”Lättsamt övertygande bra exempel”, ”Inspirerande och varmt” 

Utvärderingsresultat (tillfreds med föreläsningen) 4,9 av 5
Klicka här för att se utvärderingen i sin helhet.

 

Företaget Scanditron hade en konferens på Rånäs slott och bokade en inspirationsföreläsning för sina anställda.

 ”Superbra och relevant för oss!”, ”Givande och tankeställare för förändring”, ”Kanonbra”, 

 Utvärderingsresultat (tillfreds med föreläsningen) 4,5 av 5

  

Arbetsförmedlingen, Stockholm Globen ville jobba med bemötande och grupprocesser och bokade en föreläsning för hela personalgruppen. 

Tema: Grupputveckla, värdegrunda ledarskapa

 ”Rolig, inspirerande och nyttig föreläsning :-)”, ”Tänkvärt, visuellt och trivsamt!” Föreläs för samhället. Ditt budskap behövs mer än du tror. Together we can do it!”
Utvärderingen (tillfreds med föreläsningen) 4,3 av 5

 

Företaget Geosigma bokade en förebyggande inspirationsföreläsning om hur vi tillsammans skapar trivsel, tillit och arbetsglädje.

 ”Hade varit intressant att höra mer…”

Utvärderingsresultat (tillfreds med föreläsningen) 4,8 av 5

 

Tierps kommun anordnade en stor konferens med barnen i centrum  på Uppsala Konsert & Kongress. Konferensen anordnades av SamBaT – Ett samverkansorgan för verksamheterna Individ- och familjeomsorg samt utbildning inom Tierps kommun. Uppdaraget var att hålla en inledande inledningsföreläsning
Ingen enskild utvärdering gjordes

  

Företaget Ramex i Örsundsbro bokade in en halvdagsutbildning om mående och helhjärtad utveckling för sin personalgrupp. 

”Blir en bättre samsyn” Mycket givande både här och hemma”

 Utvärderingsresultat (tillfreds med föreläsningen) 4,8 av 5

Grupputveckla

Om vikten att GRUPPUTVECKLA tillsammans och skapa en önskvärd verksamhetskultur som gör alla till vinnare. Såväl kunder som anställda.

Ett åtta meter långt rep visar hur vi som grupper kan och behöver utvecklas för att skapa arbetsglädje och ett helhjärtat engagemang.

Att få en grupp att fungera kräver kunskap och kompetens, både av ledare och gruppmedlemmar. Oro och stök i gruppen kan hanteras med hårdare tag och negativa jargonger eller med ett respektfullt och tillitsskapande beteende. Grupper som inte fungerar skapar negativ stress och får oss att börja fokusera på överlevnadsstrategier. En verksamhet utvecklas gynnsamt då gruppen/r tar sig till samhörighetsfasen.

Med hjälp av forskningsbaserad kunskap och ett förklarande grupputvecklingsrep visualiserar Göran det ledare och gruppmedlemmar behöver veta för att kunna kunna bidra till en positiv grupputveckling. Aldrig mer blir grupper ”svåra” eller ”omöjliga”.

Synsättet förändras då man inser att alla grupper befinner sig i olika faser och att vi kan få grupper att bygga tillit och respekt och därigenom skapa trygghet, trivsel och samhörighet.

Värdegrunda

Så får vi alla att dra åt samma håll med hjälp av ett gemensamt och respektfullt värdegrundstänk.

Göran Davidsson har jobbat med värdegrundsfrågor i mer än trettio år. Med stor erfarenhet av värdegrundspärmar som blivit stående i en bortglömd bokhylla, visar Göran hur vi kan komma igång med ett helhjärtat värdegrundsarbete där alla gör sitt bästa och värdegrundar med tillit, empati och ett ökat kasam-värde.

Ledarskapa

Så utvecklar vi vår ledarskapsförmåga med ett förhållningssätt som gör alla till vinnare.

Göran Davidsson tar upp problematiken med stress och hur vi under pressade situationer lätt kan ta till de snabba och ogenomtänkta lösningarna som kan befästa och i värsta fall eskalera negativa situationer.

Göran lyfter en tillsammansfilosofi som hjälper oss alla att ta rollen som kraftfulla ledare och medarbetare.

I föreläsningarna utgår Göran från ordet KRAFT och lyfter en tillsammansfilosofi som får oss att göra alla till vinnare, även i pressade och stressade situationer.

Kommunikation (kasamhöjande)
Riktning (resultatfrämjande)
Agerande (ansvarsfullt)
Förebyggande arbete (framtidsfokuserat)
Tillstånd (tillitsskapande)

Inre styrketräning

Ledarkraft
Så leder vi spretiga grupper.

Förändringskraft
Konsten att förändra negativa normer, utan att ta i.

Hjärnkraft
Från snabba till långsamma hälsofrämjande tankar.

Arbetskraft
Vägen till Tillit! Tilltro! Trivsel! Tacksamhet! Taggad personalgrupp!

Gruppkraft
Konsten att utveckla arbetsglädje, respekt och tillit i grupper.

 

Välkommen att höra av dig!

9 + 11 =

     

     Välkommen att höra av dig!

     Ring: 073 5811005,

     mejla: info@gorandavidsson.se

     eller fyll i formuläret.

     Återkopplar inom 24 timmar!

     Glöm ej mattetalet  (för att undvika spam)

073 5811005

Göran Davidsson