Sedan 2007 har jag kört något jag kallar Inre styrketräning för skolor. 
Nu blir det äntligen möjligt att boka in din förskola för en värdegrundsföreställning på Åsenstugan i Enköping (Max 60 barn/vuxna)

Teaterföreställningen bygger på läroplanens värdegrund med fokus på vikten att träna styrkorna:  godhet, empati/medkänsla, social kompetens och självkänsla.

Föreläsningen kan även framföras på respektive förskola.

Föreläsningen handlar om (och visar) hur vi tillsammans kan smitta oss själva och andra med glädje och vänlighet. Barnen får med sig en “växa” som ni pedagoger kan arbeta vidare med tillsammans med barnen (och föräldrarna). 
Den handlar om hur vi alla kan få jobbiga knutar i magen och allt magiskt vi kan göra för att lösa upp dessa knutar.

Huvudpersonen i teatern är dockan Superstyrkan. En buktalardocka som vägrar att bara vara en liten docka.
Föreläsningen tar en timme i anspråk från insläpp och presentation till dess att Superstyrkan avslutar teatern med ett trolleritrick.

Pris för teaterföreställningen på Åsenstugan: 5.000 kr.
Pris för teatern på respektive förskola: 5.000 kr 
(Moms tillkommer ej på barnteater, då framförande av kultur i förskola och skola undantas från skatteplikt) 
I priset ingår en “tillfredsgaranti” (Om inte barnen och personalen blir tillfreds med teatern kan uppdragsgivaren riva fakturan). I prisert ingår även en affisch och en enkel lärarhandledning.

FÖRSKOLOR

Personal som jobbar i förskoleverksamhet behöver precis som andra grupper bli en sammansvetsad grupp som delar både barnsyn och värderingar.

I stressutsatta verksamheter behöver personal må extra bra och dra åt samma håll. Det är annars lätt att allt för mycket stress skapar en dold värdegrund där tjat, skäll hot- och belöningssystem blir en del i vardagen. Barn härmar oss vuxna. Därför är det extremt viktigt att den värdegrunden vi är satta att plantera i barn- och föräldragruppen också är den värdegrunden som finns i varje personalhjärta. …och som smittas ut i verksamheten.

Göran erbjuder skattvänliga och inspirerande föreläsningar om hur vi gör värdegrundsorden konkreta för förskolebarn.

Aktuella föreläsningsämnen:

Magiska ögonblick

Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling. /Albert Einstein

En skrattvänlig och fantasiinspirerande föreläsning om hur vi lyckas med (s)våra barn och (o)möjliga grupper, utan att ta i. Kan med fördel också bokas som en workshop (hel- eller halvdag)

Värdegrunda helhjärtat

Målgrupp: Skolledare/chefer och personal inom förskola och skola

En föreläsning för pedagoger, rektorer och förskolechefer om hur vi utvecklar ett värdegrundsarbete till något som ständigt pågår i det vardagliga arbetet.

Göran Davidsson har jobbat med värdegrundsfrågor i förskolor och skolor i mer än trettio år. Trots sitt brinnande engagemang för värdegrundsfrågor menar han att det är problematiskt med begreppet ”värdegrund”. Våra innersta tankar och övertygelser kan inte regelstyras. Ändå försöker vi ibland ta genvägen till en gemensam värdegrund via regler och yttre styrning. Ett bra värdegrundsarbete måste alltid gå via hjärtat och ge empati, social kompetens och inre styrka. Föreläsningen ger handfasta råd om hur förskolor och skolor kan göra för att utveckla en gemensam värdegrundsvision som sedan kopplas till respektfulla beteenden med ett gemensamt värdegrundsspråk som stöd för barnen, föräldrarna och pedagogerna.

Från tjat och gnat till en läroplansförankrad grundsyn

Målgrupp: Skolledare/chefer och personal inom förskola och skola

Att vara pedagog är inget lätt jobb. Många barn mår dåligt! Stök och oro kan få både barn, personal och föräldrar att tappa glöden och riktningen.

Allt vi gör andas en värdegrund. Det är därför viktigt att vår pedagogiska kompass är i samklang med våra styrdokument. Läroplanens första och andra kapitel är centrala i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för utveckling.

Göran Davidsson föreläser lättsamt och användarvänligt om hur vi kan förmedla läroplanens värdegrund och lyckas med vårt uppdrag. Göran inspirerar om hur vi som pedagoger kan ta rollen som kraftfulla ledare utan att tjata, hota, straffa eller belöna. Göran presenterar flera ”pedagogiska grundstenar” som ger förskolor och skolor förutsättningar att tillsammans bygga och förmedla en läroplansförankrad grundsyn.

Det finns inga omöjliga grupper

Målgrupp: Skolledare/chefer och pedagoger inom förskola och skola

Utan kunskap om gruppers naturliga utvecklingsfaser är det lätt att stå handfallen inför hierarkiska grupproblem som härskarlekar, mobbning, kränkningar och utanförskap.

 Att få en grupp att fungera kräver kunskap och kompetens. Oro och stök kan hanteras med hårdare tag och disciplinära åtgärder eller med ett respektfullt och situationsanpassat ledarskap som går i linje med läroplanens grundsyn. Under stress tar vi ofta till de snabba och ogenomtänkta lösningarna som kan befästa och i värsta fall eskalera en destruktiv utveckling.

Med hjälp av forskningsbaserad kunskap och ett förklarande grupputvecklingsrep visualiserar Göran det vi som pedagoger behöver veta för att kunna leda alla typer av grupper. Aldrig mer blir grupper ”svåra” eller ”omöjliga”. Synsättet förändras då man inser att alla grupper befinner sig i olika faser och att vi som pedagoger kan få grupper att bygga tillit och respekt och därigenom skapa trygghet, trivsel och samhörighet.

Inre styrketräning

Målgrupp: Pedagoger som vill skapa en tryggare och mänskligare förskola

Är du trött på oro och stök och vill skapa en tryggare och mänskligare förskolesituation? Inre styrketräning är ett upplyftande värdegrundsupplägg som snabbt vänder negativa mönster i barngrupper. Klicka här för att läsa mer.

Magiska värden som förändrar världen

Målgrupp: Inspiration för förskolepersonal 

Vill du lyfta barnkonventionens huvudprinciper på din förskola?
Göran erbjuder en magisk utbildning för personal som vill hitta sätt att presentera barnkonventionen för 4-5:åringar

Klicka på länken här eller längst ner på sidan och läs mer.

X