”Du utstrålar en otrolig energi och glädje. Det smittar!” 
”Du är inspirerande och ger energi till att tänka positivt och med ett nytänk. Viktigt för jobbet”
”Mycket trevlig dag med mycket skratt. Kommer ta med mig mycket från din föreläsning.” ”Det här var den mest givande föreläsning jag har varit med om.”
”Fortsätt med det arbete du gör på alla skolor. Det behövs verkligen. Du behövs för att få ett bättre samhälle med människor som ger värme och kärlek.” 
”Den bästa planeringsdagen någonsin. Toppenföreläsning! Kommer använda det jag fick lära mig på både jobbet och hemma på barn och sambo. TACK!.”
”Tack för att du är så inspirerande!!! Du förklarar saker och ting på ett lättfattligt sätt.”

SVARTA LÅDAN

Individer, grupper och organisationer är som flygplan. Om allt fungerar går det snabbt att nå sina mål.Vid yttre påverkan eller bristfälligt underhåll kan haverier ske.

Ett värdegrundsarbete kan liknas med det förebyggande underhåll som varje flygplan genomgår innan varje flight. För att förhindra haverier i individer, grupper och organisationer bör verksamhetens ”svarta låda” kontrolleras med jämna mellanrum:

VISION Delar vi färdplan? Är vision och delmål tydliga och gemensamma?

HJÄRTA Finns hjärtat (motorn) med i det som görs?

VÄRDEGRUND Har alla en gemensam värdegrundsriktning?

TILLIT Fungerar kommunikationen optimalt?

HJÄRNA Har varje individ nödvändig kompetens och kasamnivå*?

*Hög känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Oftast går det bra att sköta detta underhåll inom organisationen. Upptäcks brister i ”svarta lådan” är det både riskabelt och oansvarigt att bara köra på. Haverier i en organisation är både ekonomiskt kostsammma men kanske framförallt en katastrof för de individer som är inblandade.

Tänk om vi kan göra som OKQ8 föreslår i en annonskampanj: -Se till så att hösten blir ljus. Bilens lampor åldras gradvis och det är bra att byta dem i god tid! Vad är i god tid? Visst måste det vara innan de går sönder.

Tänk om vi alla kunde enas om att det alltid är bättre att satsa resurser innan gruppen, ledarskapet, verksamheten ”går sönder”. Gör man det i god tid kan man spara pengar och framför allt lidanden.

Extra viktigt är det kanske i skolverksamhet. Barn går inte i repris. En skolklass eller ett barn som geneomgått ett socialt haveri kan få knutar i magen för resten av livet. Oavsett om du jobbar på en skola eller om du jobbar i en organisation med bara vuxna gäller samma sak. Med knutar i magen blir man inte sitt bästa jag.

Alla människor har rätt till en miljö utan sociala haverier. Chefer och ledare är ansvariga för detta proaktiva arbete. Ta gärna kontakt med mig om ni behöver förebyggande insatser utifrån. Kan även hjälpa till då haveriet redan skett.

Erbjuder föreläsningar, utbildningar, handledning/coachning men också hjälp att starta ett värdegrundsarbete där alla i systemet blir delaktiga.

TOGETHER WE CAN DO IT!

Kraft tillsammans i gruppen

SÅ UTVECKLAR VI EXTRA KRAFT OCH ARBETSGLÄDJE I GRUPPEN
I all verksamhet, där människor möts, uppstår kriser och konflikter. Oavsett om det är barn eller vuxna som ska samspela med varandra är förhållningssättet avgörande.

Ett vänligt och helhjärtat kommunikationsmönster klarar konflikter och bygger respektfulla relationer med stark tillit.

I stressutsatta miljöer är vårt stresssystem ofta påslaget. Då systemet pumpar ut stresshormoner i kroppen tappar vi lätt våra sociala färdigheter. I brist på återhämtning riskerar vi till sist att också tappa orken.

En inspirationsföreläsning som förebygger sjukskrivningar och ger extra KRAFT i verksamheten.

Grupputveckling

SÅ UTVECKLAR VI GRUPPER SÅ ATT DE FUNGERAR OPTIMALT
Att utveckla välfungerande grupper är en konst. Det kräver både kunskap, verktyg och kompetens. Föreläsningen/workshopen förklarar på ett enkelt och tydligt sätt vad som krävs av ledare och gruppmedlemmar för att skapa tillit, respekt och  samhörighet i grupper.

Presentationen, som bygger på forskning och beprövad erfarenhet är användarvänlig och lättsam. Aha-upplevelser ger både kunskaper och verktyg som direkt kan omsättas i vardagen, oavsett verksamhet, grupp eller roll.

Utbildningsinsatsen kan även köras för elever/ungdomar som behöver utveckla sina gruppkompetenser. (Från skolår 4 och uppåt.)

Aha! Goda relationer

SÅ SKAPAR VI EN ANDA DÄR KONFLIKTER SES SOM UTVECKLING
Förståelse är grunden till goda relationer, kunskap, anknytning och gynnsam ledarskapsutveckling.

En workshop om vikten av att tänka långsamt och utmana våra ”valda sanningar”.
Workshopen fokuserar på kommunikationsnycklarna som bygger relationer och låser upp kriser och svåra konflikter som annars riskerar att skapa ”explosioner” och övertramp av både barn och vuxna.

(Collaborative & Proactive Solutions)

Språkbrukskultur

SÅ UTVECKLAR VI EN RESPEKTFULL KULTUR I VARDAGEN
Vilka ord används i verksamheten? Hur låter det i korridorer/fikarum Är det en kultur av missnöje, psykningar, skäll, hot, belöningar och bestraffningar som härskar? Eller är det ett hjärtligare och mer hälsofrämjande språkbruk som gäller?

En workshop som lyfter ett upplyftande och hälsofrämjande ”giraffspråk” som smittar med hjärtlighet, kreativitet och ”icke-våld”.
(Non-violence-communication)

Vinnande värdegrund

SÅ UTVECKLAR VI EN VERKSAMHET DÄR ALLA BLIR VINNARE
Inom all relationsinriktad verksamhet är det viktigt att utveckla ett upplyftande klimat där alla kan känna sig som vinnare. Trygghet, tilltro, tillit, trivsel och tacksamhet är viktiga ingredienser då vi vill skapa ett samspelsklimat där vi och våra hjärnor kan utvecklas optimalt.

En föreläsning om hur vi tillsammans kan utveckla en tillitsfull verksamhetskultur.

Värdegrund & uppdrag

Speciellt för förskolor och skolor:
SÅ UTVECKLAR VI EN LÄROPLANSFÖRANKRAD VERKSAMHET
Så lyckas vi med läroplanens kapitel 1 & 2: ”Skolans värdegrund och uppdrag”

Pedagogiskt ledarskap

Mindset – Du / de blir vad du tänker!
SÅ UTVECKLAR VI ETT LEDARSKAP SOM FÅR ANDRA ATT VÄXA

Grupptryck & maktmissbruk

Speciellt för föräldrar, förskolor och skolor:
SÅ UTVECKLAR VI STRATERIER SOM MOTVERKAR HÄRSKARTEKNIKER & MOBBNING
Lekar som har inslag av makt, våld och grupptryck pågår dagligen bland våra barn och ungdomar. Dessa osynliga” MAKTLEKAR är ofta destruktiva och bygger på hierarkier och härskartekniker. Maktlekarna skapar en kränkningskultur som snabbt kan spridas och utvecklas till en ödeläggande mobbningskultur.

Föreläsningen tar upp problematiken med maktlekar och grupptryck och lyfter bra och mindre bra strategier för att stoppa och förebygga kränkande maktlekar.

Barnrättssäker verksamhet

Speciellt för verksamheter med barn och ungdom:
SÅ UTVECKLAR VI EN BARNÄTTSSÄKRAD VERKSAMHET/KOMMUN
En utbildningsinsats som vänder sig till verksamheter som vill ha inspiration, kompetens och verktyg kopplade till arbetet med att förverkliga barnets rättigheter.

Se mer info (Klicka här!)

Inre styrketräning 5-17 år

För skolor som snabbt vill bryta negativa mönster och skapa ett respektfullt klimat.
SÅ HJÄLPER VI BARN & UNGDOMAR ATT UTVECKLA SINA INRE STYRKOR
är ett samlingsnamn på värdegrundande styrketräningspass för barn och ungdomar. Passen, som kan anpassas för åldrarna 5-17 år, bidrar till att utveckla social kompetens, inre driv och förmåga att möta motstånd utan att ge upp (GRIT). INRE STYRKETRÄNING kan bokas som en igångsättande och  upplyftande värdegrundsepidemi som smittar hela verksamheten med ANSVAR – SAMARBETE – STIL. Kan även bokas som en inspirationsutbildning för ledare.

INRE STYRKETRÄNING kan bokas för enskilda elevgrupper eller till hela skolor som behöver utveckla ett respektfullt klimat med vi-känsla, tillit och studiero.  Passen skapar inre styrka både i individer och grupper.
Läs mer: Klicka här!

Till sist

Alla grupper och verksamheter är unika. Därför ser jag det som en självklarhet att anpassa varje uppdrag efter just dina/era önskemål och behov. Se ovanstående ämnen som ett smörgåsbord. Självklart går det att plocka ämnen och paketera efter eget behov.

MAILA

Skicka gärna e-post eller ring om du hellre vill: 

073 5811005

Du kan också fylla i formuläret och klicka på Skicka!
Glöm ej mattetalet! (för att förhindra spam)

KONTAKTFORMULÄR

7 + 2 =

Facebook

/goran.davidsson.35

Twitter

@GoranDavidsson

LinkedIn

/görandavidsson/

Skype

/gdavidsson/

Instagram

/gorandavidsson.se/

Välkommen! Hoppas jag kan kittla ditt hjärta

X