Alla vi människor har förutfattade meningar och egna ”sanningar”. Det kallas PRESUPPOSITIONER med ett finare ord.

Titta på bilden. Tänker du snabbt och oreflekterat ser du bara en bild som är upp och ner. Om du däremot tänker långsamt och vägrar låta dina snabba och invanda tankar ta över ser du säkert att hela bilden inte är upp och ner. Munnen och ögonen är rättvända. OBS Vänd inte på bilden! 😉

För att förändra normer och invanda mönster behöver vi tänka mer långsamt och ibland göra upp med våra presuppositioner. I Företag, kommuner och landsting – överallt där människor möts – kan vi ibland hamna i negativa normer med oreflekterade härskartekniker.

Med mina tre avGÖRANde utvecklingsverb kan jag hjälpa till att förebygga problem och vända negativa mönster. 
(Utan verb – Ingen verkstad)

/Göra(n)

Välkommen! Hoppas jag kan kittla ditt hjärta

X