#Metoo-rörelsen gjorde det extra tydligt!

Vi behöver en värdegrundad utveckling på våra arbetsplatser, på våra skolor och i våra verksamheter.

#Metoo har satt fingret på en skev värdegrund där hierarkier, maktmissbruk och en tystnadskultur bidragit till att utveckla en destruktiv norm med sexuella trakasserier. Trakasserier och kränkningar är aldrig okej, oavsett diskrimineringsgrund! 

Elever blir utsatta på skolgårdar. Vuxna känner sig mobbade på sina arbetsplatser. Vissa människor försöker bli vinnare på andras bekostnad. Problemet är att alla blir förlorare med ett sådant synsätt…Något måste göras! Mönster måste brytas!

Vi är många som inser att det är dags för ett socialt mönsterbryt. Vi behöver utveckla och förankra en värdegrundskultur som skapar ett tryggt klimat för alla. En kultur där vi alla försöker göra alla till vinnare.

TOGETHER WE CAN DO IT! Tillsammans kan vi skapa en trygg och tillitsfull värld där alla kan känna sig respekterade.

#Metoo-rörelsen gör det extra tydligt!

Vi behöver en värdegrundad utveckling i världen …i Sverige …på våra arbetsplatser …på våra skolor …i våra verksamheter.

#Metoo har satt fingret på en skev värdegrund där hierarkier, maktmissbruk och en tystnadskultur bidragit till att utveckla en destruktiv norm med sexuella trakasserier. Trakasserier och kränkningar är aldrig okej, oavsett diskrimineringsgrund! Elever blir utsatta på skolgårdar… Vuxna känner sig mobbade på sina arbetsplatser. Vissa människor tror sig bli vinnare på andras bekostnad. Problemet är att alla blir förlorare med ett sådant synsätt…Något måste göras! Mönster måste brytas!

Vi är många som inser att det är dags för ett socialt mönsterbryt. Vi behöver utveckla och förankra en värdegrundskultur som skapar ett tryggt klimat för alla. En kultur där vi alla försöker göra alla till vinnare.

TOGETHER WE CAN DO IT! Tillsammans kan vi skapa en trygg och tillitsfull värld där alla kan känna sig respekterade.

#Metoo-rörelsen gör det extra tydligt!

Vi behöver en värdegrundad utveckling i världen …i Sverige …på våra arbetsplatser …på våra skolor …i våra verksamheter.

#Metoo har satt fingret på en skev värdegrund där hierarkier, maktmissbruk och en tystnadskultur bidragit till att utveckla en destruktiv norm med sexuella trakasserier. Trakasserier och kränkningar är aldrig okej, oavsett diskrimineringsgrund! Elever blir utsatta på skolgårdar… Vuxna känner sig mobbade på sina arbetsplatser. Vissa människor tror sig bli vinnare på andras bekostnad. Problemet är att alla blir förlorare med ett sådant synsätt…Något måste göras! Mönster måste brytas!

Vi är många som inser att det är dags för ett socialt mönsterbryt. Vi behöver utveckla och förankra en värdegrundskultur som skapar ett tryggt klimat för alla. En kultur där vi alla försöker göra alla till vinnare.

TOGETHER WE CAN DO IT! Tillsammans kan vi skapa en trygg och tillitsfull värld där alla kan känna sig respekterade.

Välkommen! Hoppas jag kan kittla ditt hjärta

X