Ämnen

Göran skräddarsyr föreläsningar för näringslivet, offentlig verksamhet och föreningar inom följande områden:

GRUPPUTVECKLA
Göran
fokuserar på hur vi tillsammans förebygger grupproblem innan de uppstår. Att synliggöra det som enligt forskning vanligtvis sker i grupper, innan det skett, är ett effektivt sätt att förbereda grupper och skapa en förståelse för det som sker och kan ske. Utan denna kunskap är det annars lätt att hamna i ett tänk där man i konfliktfaser försöker hitta en syndabock i systemet.

En gemensam gruppkompetens skapar en förståelse för att vi alla är delaktiga i systemet och att det alltid finns en väg till en respektfull och tillitsskapande samhörighetsfas.

Ämnen: 
– Fem steg till positiv tillsammanskraft
– Helhjärtad grupputveckling
– Konflikthantering

VÄRDEGRUNDA
Göran vill varna lite för begreppet värdegrund och menar att det finns en risk att värdegrunden blir en samling fina och luddiga formuleringar som hamnar i en undanstoppad pärm. Han menar att en värdegrund inte ska sitta i en pärm utan i våra hjärtan. Göran hävdar vidare att en värdegrund egentligen är allt vi tänker och gör …utan att tänka oss för. En värdegrund är helt enkelt det som känns i mötet mellan människor. Att värdegrunda handlar då mer om att bli medveten om den verksamhetskultur vi alla är med och skapar med vårt sätt att vara och bete oss gentemot oss själva och andra.

Ämnen:
– Så smittar vi med ”Ansvar-Samarbete-Stil”
– Värdegrunda verksamheten via varje hjärta

LEDARSKAPA
Göran har utvecklat sitt ledarskap som lärare inom skolans värld. I pedagogiska verksamheter, bland barn och ungdomar, får varje pedagog snabb feedback på om  ledarskapet gått hem (…eller om barnen gjort det!)

Göran föreläser om hur vi med vårt ledarskap kan smitta med trygghet och tillit. Det är lätt att hamna i rollen som
härskare då ingen vill ledas. Som ledare har vi alltid två val. Att ta makten eller att få makten. Den som väljer att varje dag försöka ta makten upptäcker till sist att kraften sinar. Den som lyckats med koststycket att få makten har en trevlig resa framför sig. En resa där man som ledare kan vara med och smitta andra med engagemang, tillit och glädje.

Ämnen:
– Konsten att leda med hjärtat
– Trygghet & studiero i pedagogisk verksamhet
– Pedagogiskt ledarskap utan morot och piska
– Så utvecklar vi vår pedagogisk fingerfärdighet
– Snabbkurs i buktaleri för pedagoger 

Välkommen att kontakta Göran på info@gorandavidsson.se 

Välkommen! Hoppas jag kan kittla ditt hjärta

X